wtorek 30 Wrz 2014

Terapia Castillo Moralesa

Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa ma zastosowanie wobec dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń sensomotorycznych w okolicy twarzy i ust.

Metoda polega na:

 • regulacji motoryki  mięśni ustno-twarzowych
 • normalizacji wzmożonego lub obniżonego napięcia mięśni całego ciała
 • regulacji nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy wobec siebie
 • regulacji zaburzeń oddychania

Metoda ta jest zalecana u pacjentów z zaburzeniami sensomotorycznymi w obszarze twarzy, jamy ustanej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, połykania i żucia.

Wskazania do terapii:

 • u niemowląt z zaburzoną funkcją ssania
 • u niemowląt z zaburzoną funkcją połykania
 • u osób z zaburzeniami motoryki obszaru ustno-twarzowego w zespole Downa,
 • u osób z sekwencją Pierre-Robin
 • u osób z syndromem Moebiusa,
 • u osób z porażeniem mózgowym
 • u osób z rozszczepem warg i podniebienia
 • u osób po operacji twarzy
 • u osób z porażeniem nerwu twarzowego
 • u osób z zaburzeniami artykulacji
 • u osób ze słabą kontrolą połykania śliny

Metoda ta zalecana jest jako  prewencyjne leczenie wcześniaków w celu zapobiegania powstawania patologii.
Efektem stosowania metody może być

 • domknięcie jamy ustnej
 • ustawienie szczęki wobec żuchwy
 • cofnięcie i podniesienie języka
 • normalizacja napięcia mięśni języka, warg
 • obniżenie nadmiernego ślinienia
 • poprawa funkcji ssania, połykania, gryzienia
 • poprawa funkcji oddechowej

Założeniem metody jest leczenie skierowane na naprawę funkcji. Kompleks ustno-twarzowy jest ściśle powiązany z całym ciałem. Na motorykę twarzy wpływa ustawienie obręczy barkowej, miednicy. Żuchwa i kość gnykowa ma bezpośrednie powiązanie z obręczą kończyny górnej i pośrednio z obręczą kończyny dolnej.
Ważną rolę w pracy kompleksu ustno-twarzowego odgrywa czaszka, kręgosłup, żuchwa, kość gnykowa, obręcz kończyny górnej i dolnej.
Koncepcja ta ściśle związana jest z terapią ruchową całego ciała prowadzoną metodą Vojty czy Bobath, celem integracji kompleksu ustno-twarzowego z motoryką całego ciała w celu regulacji funkcji brakujących lub słabo wykształconych.
Z klinicznych obserwacji wynika, że patologia w obrębie kończyny dolnej może mieć wpływ na pozycję żuchwy i może prowadzić do zaburzeń fonacyjnych i artykulacyjnych.

meglass nb-all nedvtel niacite noisill offlou